Masies destacables

A tocar mateix de l’església parroquial, l’anomenada Casa Gran (mas Arnà) presideix el conjunt de la vella sagrera de Sant Martí. D’altres masies remarcables dintre el terme de la parròquia són les de can Pla, can Canals Nou, can Cornet i les Feixes. Fer esment del mas Vilaclara, documentat al segle X, i que semblaria fer referència a una vil·la de tradició romanovisigòtica.

Pel que fa a les masies vinculades a Joncadella, en destaquen dues: la de Basora i les Torres de Bages, conjunt arquitectònic, aquest últim, format pel mas Torres de Bages i algunes construccions adjacents de diverses èpoques, on trobem l’ermita de Sant Jaume.

Darrera actualització: 14.07.2020 | 12:43